จุดประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเรื่อง เทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency และปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเรื่อง เทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency และปรับตัวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท
  รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท
  รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote ได้รับสิทธิเข้าค่ายแนะแนวด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

รางวัล

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท
รางวัล Popular Vote ได้รับสิทธิเข้าค่ายแนะแนวด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียด

 • เนื้อหาในภาพยนตร์สั้น
  – เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ Crypto Short Film Competition
  – กล่าวถึงชื่อผู้สนับสนุนหลัก Six Network และ bikub ในเนื้อเรื่อง
  – ชื่อผู้สนับสนุนโครงการฯ ในท้ายของภาพยนตร์สั้นทุกเรื่อง
  – รายละเอียดผู้ผลิต
  – ความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 5 นาที

รายละเอียด

– เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ Crypto Short Film Competition
– กล่าวถึงชื่อผู้สนับสนุนหลัก Six Network และ bikub ในเนื้อเรื่อง
– ชื่อผู้สนับสนุนโครงการฯ ในท้ายของภาพยนตร์สั้นทุกเรื่อง
– รายละเอียดผู้ผลิต
– ความยาวของภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 5 นาที

ระยะเวลา

 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 – เริ่มลงทะเบียนและส่งผลงาน
  4 กันยายน 2563 – ปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  15 กันยายน 2563 – ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบและเริ่มโหวต
  30 กันยายน 2563 – ประกาศรางวัลผู้ชนะและรางวัลอื่นๆ ทั้งหมด

ระยะเวลา

 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 – เริ่มลงทะเบียนและส่งผลงาน
  4 กันยายน 2563 – ปิดรับสมัครและส่งผลงาน
  15 กันยายน 2563 – ประกาศรายชื่อ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบและเริ่มโหวต
  30 กันยายน 2563 – ประกาศรางวัลผู้ชนะและรางวัลอื่นๆ ทั้งหมด

ผู้สนับสนุน

SIX Network project focused on reinventing the digital economy by utilizing blockchain and smart contract to establish decentralized financial services while improving Wallet-to-Wallet interactions. SIX pursuits transparent, fair, secure, and efficient ecosystem for all stakeholders in the digital creative economy by providing these solutions, SIX Digital Asset Wallet, Decentralized Financial Services, Wallet-to-Wallet (W2W) Decentralized Commerce.

 

Bitkub offers the easiest way to buy, sell, and store cryptocurrency in Thailand. Buy Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Omisego, Cardano and many other cryptocurrencies in a few clicks!

จัดงานโดย

ผู้สนับสนุน

SIX Network project focused on reinventing the digital economy by utilizing blockchain and smart contract to establish decentralized financial services while improving Wallet-to-Wallet interactions. SIX pursuits transparent, fair, secure, and efficient ecosystem for all stakeholders in the digital creative economy by providing these solutions, SIX Digital Asset Wallet, Decentralized Financial Services, Wallet-to-Wallet (W2W) Decentralized Commerce.
Bitkub offers the easiest way to buy, sell, and store cryptocurrency in Thailand. Buy Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Omisego, Cardano and many other cryptocurrencies in a few clicks!

จัดงานโดย

Partner

Crypto Short Film Competition © 2020. All Rights Reserved

Crypto Short Film Competition © 2020.

All Rights Reserved